نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
رگ های کاغذی
رگ های کاغذی
مستند
اجتماعی

رگ های کاغذی

۷۲۲
زبان
خلاصه این برنامه

<p> مستند &laquo;رگهای کاغذی&raquo; به پیشینه زبان فارسی در هندوستان می پردازد و مرکز بین المللی میکروفیلم نور و تلاش های این انجمن جهت حفظ و نگهداری نسخ در حال نابودی را معرفی می کند. کارگردان : احمد جان میرزایی</p>