امپراطوری مورچه های صحرایی
امپراطوری مورچه های صحرایی
۱,۳۶۳

امپراطوری مورچه های صحرایی

۱,۳۶۳
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> در این مستند به بررسی زندگی مورچه های صحرایی آریزونا و زندگی جمعی آنها به همراه ملکه شان پرداخته می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر