ماشین زمان
ماشین زمان
۶,۸۲۶

ماشین زمان

۶,۸۲۶
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> در این مجموعه مستند به بررسی تحولات پوسته زمین در چند میلیون سال گذشته تاکنون و پیشبینی آینده آن پرداخته می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر