هنر عاشورایی
هنر عاشورایی
۸۸۹

هنر عاشورایی

۸۸۹
قسمت ۲
' ۲۶
۵۲
قسمت ۲
دسته بندی

مذهبی

شبکه
دسته بندی

مذهبی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> مصاحبه با هنرمندانی که درباره عاشورا و امام حسین (علیه السلام) فعالیت نموده اند.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر
۵۲
۲۶ '