تاریخ کنگو
تاریخ کنگو
۱۹۴

تاریخ کنگو

۱۹۴
ژانر

تاریخی

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
ژانر

تاریخی

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> این مستند به تاریخ کشور کنگو از قدیم تاکنون می پردارد.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر