در قصه ها زندگی می کنند
در قصه ها زندگی می کنند
۴۹,۴۵۴

در قصه ها زندگی می کنند

۴۹,۴۵۴
قسمت ۸
' ۵۸
۴,۶۲۲
قسمت ۸
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

سریال اپیزودیک «در قصه ها زندگی می کنند» ملودرامی برگرفته از داستان های اخلاقی و پندآموز پیرامون موضوعات و مسائل اجتماعی است که در هر قسمت از این مجموعه یک داستان به طور مستقل روایت می شود.

قسمت ۸
4622
۵۸'
قسمت ۸
خلاصه این برنامه

بیشتر
۴,۶۲۲
۵۸ '