ترین ها
ترین ها
۱۹,۴۶۰

ترین ها

۱۹,۴۶۰
قسمت ۲
' ۳۰
۵۷۵
قسمت ۲
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> بارها شده وقتی وارد شهر دیگری می شویم اهالی محل، در توصیف شهر خود می گویند: این دریاچه زیبا&quot;ترین&quot; دریاچه و یا این رود پرآب &quot;ترین&quot; رود ایران است. اما در عالم رکوردها، ایران چه جایگاهی برای خود کسب کرده است؟ با ما ببینید چه تعداد از &quot;ترین&quot; های دنیا در ایران جای گرفته اند.</p>

قسمت ۲
575
۳۰'
قسمت ۲
خلاصه این برنامه

بیشتر
۵۷۵
۳۰ '