نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
اوج یادگیری
اوج یادگیری

اوج یادگیری

۷۹۵,۱۷۱
احتمال (ترتیب مهم است)
زبان
آخرین قسمت
احتمال (ترتیب مهم است)

احتمال (ترتیب مهم است)

خلاصه این برنامه