ارتباطات مهندسی
ارتباطات مهندسی
۱۷,۲۲۷

ارتباطات مهندسی

۱۷,۲۲۷
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> در این مستند به بزرگترین تلسکوپ دنیا، شن پاش صنعتی، هواپیمای جاسوسی دوران جنگ سرد و همچنین راز یخچال پرداخته می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر