عمود پرواز
عمود پرواز
۶۳۷

عمود پرواز

۶۳۷
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> تاریخچه و کاربرد های انواع بالگرد ها در این مستند بررسی می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر