انگلیس و پادشاهان عرب
انگلیس و پادشاهان عرب
۳۳۸

انگلیس و پادشاهان عرب

۳۳۸
ژانر

تاریخی

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
ژانر

تاریخی

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> &laquo;انگلیس و پادشاهان عرب&raquo; مستندی است که به روابط پشت پرده میان انگلستان و دیکتاتوری های عربی می پردازد. فروش اسلحه و آموزش نظامی برای سرکوب مردمان تحت سلطه تنها بخشی از این روابط است.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر