تاریخ صنعت خودرو در ایران و کره جنوبی
تاریخ صنعت خودرو در ایران و کره جنوبی
۸,۱۴۳

تاریخ صنعت خودرو در ایران و کره جنوبی

۸,۱۴۳
ژانر

تاریخی

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
ژانر

تاریخی

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> در این مستند به بررسی تاریخ صنعت خودرو در ایران و کره جنوبی در طول زمان پرداخته می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر