مدار، سفر فوق العاده زمین
مدار، سفر فوق العاده زمین
۱,۲۰۳

مدار، سفر فوق العاده زمین

۱,۲۰۳
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> گردش زمین به دور مدار خود و خورشید و به وجود آمدن تغییرات اقلیمی و طبیعی در این مستند جذاب بررسی می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر