نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
در مسیر بالندگی
در مسیر بالندگی
مستند
دانش و اقتصاد

در مسیر بالندگی

۹۳
زبان
خلاصه این برنامه

<p> این مستند،رسالت های مهم ورزات جهاد سازندگی کشور را معرفی می کند و تلاش های این وزارت خانه را در مسیر آبادانی کشور به تصویر می کشد کارگردان : شیرزاد احمدی</p>