نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
کشتی المپیک ۲۰۱۶ ریو
کشتی المپیک ۲۰۱۶ ریو

کشتی المپیک ۲۰۱۶ ریو

۲۰۲,۵۳۵
آزاد ۹۷ کیلوگرم : ضربه فنی شدن یزدانی در عین ناباوری مقابل حریف ازبک
زبان
آخرین قسمت
آزاد ۹۷ کیلوگرم : ضربه فنی شدن یزدانی در عین ناباوری مقابل حریف ازبک

آزاد ۹۷ کیلوگرم : ضربه فنی شدن یزدانی در عین ناباوری مقابل حریف ازبک

خلاصه این برنامه