غول های اقیانوس
غول های اقیانوس
۳,۵۲۰

غول های اقیانوس

۳,۵۲۰
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> دلفین ها و نهنگ ها موجوداتی بسیار باهوش هستند که دارای روابط بسیار پیچیده اجتماعی اند.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر