نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
میراث
میراث

میراث

۱۳۵
زبان
خلاصه این برنامه