هندبال بوندسلیکا
هندبال بوندسلیکا
61,494

هندبال بوندسلیکا

61,494
دسته بندی

ورزشی

شبکه
دسته بندی

ورزشی

شبکه
خلاصه این برنامه

هندبال بندسلیکا آلمان بین دو تیم کوپینگن و رینگلی کا ،که با نتیجه 25 ،30 به سود تیم رینگلی کا تمام میشه

خلاصه این برنامه

بیشتر