کاوش
کاوش
53,908

کاوش

53,908
دسته بندی

ورزشی

شبکه
دسته بندی

ورزشی

شبکه
خلاصه این برنامه

برنامه گفتگو محور کاوش در ورزش ﺑﺎ ھﺪفﮐﺎوش،ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و ﺑﺤﺚﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ورزﺷﯽتهیه شده است.دراین برنامه باحضور کارشناسان پزشکی و ورزشی به بررسی موضوعات مختلف ازجمله چالشهای خبرنگاری ورزشی ، وضعیت درس تربیت بدنی در دانشگاه‌ها ، بهداشت حرکت پرداخته می شود. این برنامه به تهیه کنندگی و اجرای دکتر حمید قاسمی وکارگردانی مصطفی شریفی ،جمعه شب ساعت ۲۰ روی آنتن می رود.

خلاصه این برنامه

بیشتر