نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
دسترنج
دسترنج
مستند
فرهنگ ، هنر و رسانه

دسترنج

۱۹,۸۷۶
زبان
خلاصه این برنامه

این برنامه، مستندی است در ارتباط با مشاغل دشوار و مشکلات، کمی ها و کاستی های پیرامون آن که در آن نگاهی عمیق تر به این مشاغل انداخته شده است.