نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
اقتصاد در دنیای واقعی، دنیای مجازی
اقتصاد در دنیای واقعی، دنیای مجازی

اقتصاد در دنیای واقعی، دنیای مجازی

۱,۶۴۸
زبان
خلاصه این برنامه