نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
چشم شما
چشم شما

چشم شما

۹۸
زبان
خلاصه این برنامه

برنامه چالشی شبکه شما با عنوان «چشم شما» از  آنتن شبکه شما پخش خواهد شد تا مشکلات و معضلات کلان استانها و شهرستانها را مورد بحث و بررسی قرار دهد.