نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
افشای امپریالیسم در هایتی
افشای امپریالیسم در هایتی
مستند
سیاسی و تاریخی

افشای امپریالیسم در هایتی

۵۶۱
زبان
خلاصه این برنامه