نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
داستان زمین
داستان زمین

داستان زمین

۸,۷۷۷
زبان
خلاصه این برنامه

«داستان زمین» در گونه مستند محض طبیعت شناسی ساخته شده و به زمین شناسی ایران در تمام نقاط و استان ها می پردازد و موضوعات مختلفی چون زمین شناسی فلات ایران، نفت و گاز و منابع زیرزمینی، فسیل ها و ژئوتوریسم را بررسی خواهد كرد. ایران به خاطر ویژگی های خاص زمین شناسی که دارد تمام دوره های مختلف و پدیده های زمین شناسی را به وضوح نشان می دهد و طبق گفته کارشناسان به خاطر این خصوصیت ایران را بهشت زمین شناسی می نامند . این مستند ضمن صحبت با کارشناسان سازمان زمینشناسی در نقاط مختلف ایران به بررسی دورههای مختلف زمین شناسی کشورمان خواهد پرداخت.