نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
اخبار ساعت ۱۸:۳۰ شبکه خبر
اخبار ساعت ۱۸:۳۰ شبکه خبر

اخبار ساعت ۱۸:۳۰ شبکه خبر

۳۳۵,۵۶۵
چرا در ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می شود؟
زبان
آخرین قسمت
چرا در ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می شود؟

چرا در ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می شود؟

خلاصه این برنامه