نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
راسوی کونگ‌ فوکار
راسوی کونگ‌ فوکار
انیمیشن
کودک و نوجوان

راسوی کونگ‌ فوکار

۲۳۹,۷۵۸
کشور سازنده
زبان
خلاصه این برنامه

راسوی کنگفوکار زیر نظر پاندا استاد کنگفویش به تعلیم فنون کنگفو مشغول است. استاد پاندا می‌خواهد به راسو کلیۀ فنون کنگفو را بیاموزد تا بتوانند با کمک هم در برابر اژدها مقابله کنند