نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
تراز
تراز
مستند
اجتماعی

تراز

۱۰,۳۰۳
زبان
خلاصه این برنامه

با موضوع معماری کهن و معاصر ایران قرار است به مولفه ها و شاخصه های ویژه معماری ایرانی توجه کند.در هر قسمت معماران و استادان برجسته این فن حضور خواهند داشت و در مورد معماری ایرانی به بیان مطالب و نکاتی می پردازند.