نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
اوشو /گوروی ثروتمندان
اوشو /گوروی ثروتمندان
مستند
اجتماعی

اوشو /گوروی ثروتمندان

۱,۲۶۱
زبان
خلاصه این برنامه

به زندگی، عقاید و فعالیت های اوشو، فردی هندی که در قرن بیستم، آیین جدیدی را بنیان می گذارد، می پردازد.