نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
اصلاحات عظیم
اصلاحات عظیم
مستند
سیاسی و تاریخی

اصلاحات عظیم

۱,۱۸۹
زبان
خلاصه این برنامه

به تاریخچه حضور شرکت های نفتی آمریکایی در ایران می پردازد و سپس به تلاش شرکت های غربی برای حضور در دیگر مناطق جهان در پی ملی شدن صنعت نفت ایران اشاره می کند.