نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
عصرانه شبکه افق
عصرانه شبکه افق

عصرانه شبکه افق

۱۱۳,۶۲۲
۲ تیر ۱۳۹۸
زبان
آخرین قسمت
۲ تیر ۱۳۹۸

۲ تیر ۱۳۹۸

خلاصه این برنامه

به بررسی فضای کلی حاکم بر رسانه ها (نشریات، خبرگزاری هاو پایگاههای اینترنتی)می پردازد.