نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
وزنه برداری قهرمانی جهان - امریکا
وزنه برداری قهرمانی جهان - امریکا

وزنه برداری قهرمانی جهان - امریکا

۵۹۶
زبان
خلاصه این برنامه