خانه ای در تاریکی
خانه ای در تاریکی
173,592

خانه ای در تاریکی

173,592
قسمت ۳۷
' ۱:۰۰
18,944
قسمت ۳۷
ژانر

خانوادگی

ژانر

خانوادگی

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

ژانر

خانوادگی

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

خانه‌ای در تاریکی حکایت دختری است به نام ماه تابان که در ایل بختیاری بزرگ شده است. او از سالها پیش در پی مفقود شدن پدر و مرگ مادرش نزد پدربزرگش که رئیس ایل بختیاری است زندگی می‌کند. عطاءالدوله پدربزرگ مادری ماه تابان پیکی را به دنبال او می‌فرستد تا به تهران برود. ماه تابان که همیشه آرزومند آگاه شدن از سرنوشت پدر بود، این موقعیت را فرصت مناسبی می داند به تهران می‌رود. اتفاقات این سریال در سالهای حدود ۱۳۰۷ به وقوع می‌پیوندد.

قسمت ۳۷
18,944
۱:۰۰'
قسمت ۳۷
خلاصه این برنامه

بیشتر
18,944
۱:۰۰ '