نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
انگلیسی ها و تجارت برده
انگلیسی ها و تجارت برده
مستند
سیاسی و تاریخی

انگلیسی ها و تجارت برده

۵,۲۱۹
زبان
خلاصه این برنامه