نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
لوح و قلم
لوح و قلم

لوح و قلم

۱۴۶,۱۱۰
زبان
خلاصه این برنامه

این برنامه با مشارکت سازمان نهضت سواد آموزی تولید شده و شامل بخش های متنوع آموزشی می باشد. برنامه«لوح و قلم» علاوه بر اینکه مکمل سیستم آموزشی خواهد بود فرض را بر بی سوادی مطلق مخاطب می گذارد تا با آموزش گام به گام بتواند یک شخص را با سواد کند. این برنامه کلاس های آموزشی فرد به فرد را نمایش می دهد و از وسایل کمک آموزشی  و انیمیشن و پویا نمایی برای کمک به آموزش بهتر بهره برده است. و برنامه«لوح و قلم» شامل سه بخش «انیمیشن»، «چهره های موفق» و «تمرین تفکر» است.در آیتم «چهره های موفق» به افرادی که از نهضت سواد آموزی شروع کرده و اکنون به مدارج بالا و حتی کارآفرینی رسیده اند، می پردازد.