نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
چکامه
چکامه

چکامه

۱۷,۱۶۳
زبان
خلاصه این برنامه

به گفتگو با شخصیت های هنری و فرهنگی که در آفرینش هنری شان ارتباط مستقیمی با امام حسین(ع) ،  حضرت ابوالفضل العباس(ع)  و قیام عاشورا داشته اند ،  می پردازد