موتور سواری
موتور سواری
562,774

موتور سواری

562,774
دسته بندی

ورزشی

شبکه
دسته بندی

ورزشی

شبکه
خلاصه این برنامه

گزارش از کلاس سرعت 115 cc در بخش بین المللی آسیا دور دوم که در پیست قطر برگزار میشود. که از کشورهایی مثل ژاپن،مالزی، تایلند، اندونزی،و ... شرکت کرده اند.

خلاصه این برنامه

بیشتر