نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
هوای تازه
هوای تازه

هوای تازه

۶,۹۱۳
ایده های نو با مواد بازیافتی
زبان
آخرین قسمت
ایده های نو با مواد بازیافتی

ایده های نو با مواد بازیافتی

خلاصه این برنامه

مجموعه مستند «هوای تازه» با موضوع حفظ محیط زیست و با اجرای محمدعلی الله قلی و افشین زارعی به عنوان کارشناس مجری، قصد دارد تا موضوعات محیط زیستی کشورمان را بررسی کند.