نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
خانه خورشید
خانه خورشید

خانه خورشید

۱۱,۲۶۵
زبان
خلاصه این برنامه

<p> مستند &laquo;خانه خورشید&raquo; تولید شده در مرکز سیما فیلم بوده که در آن به چگونگی &laquo; ادراک کودکان از مفاهیم دینی و رشد معنوی آنان توسط خانواده ها&raquo; پرداخته می شود ...</p>