نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
دریچه
دریچه

دریچه

۳,۳۲۴
زبان
خلاصه این برنامه

این برنامه مسیر های متفاوتی از عبور زندگی و مستندی از اتفاقات موجود را نشان میدهد که می تواند برای بسیاری جذابیت خاص خود را داشته باشد. این برنامه با هدف نمایش برترین مستند ها تولید شده است.