نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
موسیقی محلی گیلان
موسیقی محلی گیلان

موسیقی محلی گیلان

۱۳,۶۳۲
آهنگ تی تی کو تی تی (ای شکوفه) از فریدون پوررضا
زبان
آخرین قسمت
آهنگ تی تی کو تی تی (ای شکوفه) از فریدون پوررضا

آهنگ تی تی کو تی تی (ای شکوفه) از فریدون پوررضا

خلاصه این برنامه