سلام کشاورز
سلام کشاورز
۶۹,۷۹۲

سلام کشاورز

۶۹,۷۹۲
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
خلاصه این برنامه

برنامه تلویزیونی سلام کشاورز، هر هفته روزهای چهارشنبه  از شبکه فارس به روی آنتن می رود. موضوع برنامه این هفته سلام  کشاورز شبکه فارس، مربوط به شهرستان قیروکارزین می باشد که به موضوعات مختلفی از کشاورزی در قیروکارزین می پردازد. این برنامه چهارشنبه 29 آبان ماه ساعت 8/30 شب از شبکه فارس پخش خواهد شد. انتهای پیام/

خلاصه این برنامه

بیشتر