نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
ب مثل برق مثل زندگی
ب مثل برق مثل زندگی

ب مثل برق مثل زندگی

۳,۶۰۸
زبان
خلاصه این برنامه

برنامه ب مثل برق 20 برنامه 3 دقیقه ایی با ساختار رپرتاژآگهی است که از قسمتهای مختلفی(تیتراژ، وله ، مجری ، موزیک تصویر ، تیتراژپایان ) برخوردار است . برنامه ب مثل برق به خدمات 3 واحد اساسی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان می پردازد ، این سه سامانه عبارتند از خانه مدیریت مصرف ، 121 و سامانه سمیع به شماره تلفن 3812 .در این برنامه به چگونگی مصرف بهینه برق وصرفه جوی این انرژی مهم پراداخته شده است تا مخاطب بهتر بتواند از این منبع مهم انرژی استفاده نماید