نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
هنرستان
هنرستان
تاریخی
مستند تلویزیونی

هنرستان

۱,۳۶۱
زبان
خلاصه این برنامه

ساختار مستند گزارشی تهیه واز سیمای مرکز اصفهان پخش می گردد . این برنامه مجله هنری است که سعی شده است در آن به معرفی هنرهای مختلف پرداخته شود وشناخت هنرهای شهر را در قالب برنامه پوشش دهد ،در کنار آن سعی شده با تعدادی از هنر مندان فرهیخته در زمینه های مختلف صحبت کرده وهر کدام در مورد موضوع مورد نظر بیشت توضیح داده وصحبت کنند علاوه بر آن در هر برنامه به معرفی آثار هنری ،تاثیرهنر بر فرهنگ وفرهنگ بر هنر مورد...