نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
توسعه برتر
توسعه برتر
مستند
دانش و اقتصاد

توسعه برتر

۱,۰۹۵
زبان
خلاصه این برنامه