نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
ستارگان خاکی
ستارگان خاکی
مستند
اجتماعی

ستارگان خاکی

۸۰۲
زبان
خلاصه این برنامه