آخرین پل
آخرین پل
25,462

آخرین پل

25,462
آخرین پل
' ۱:۳۲
25,462
تماشا کنید
ژانر

دفاع مقدس

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

شبکه
ژانر

دفاع مقدس

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

شبکه
خلاصه این برنامه

 داستان زندگی فریبرز شاهد است که در زمان جنگ فرماندهی یک محور عملیاتی و مسئولیت حفظ پل مواصلاتی منطقه را برعهده داشت. او با یاری همرزمانش در نبردی شجاعانه مانع تسلط دشمن بر پل ارتباطی منطقه می‌شود.

آخرین پل
25,462
۱:۳۲'
آخرین پل
خلاصه این برنامه

بیشتر
25,462
۱:۳۲ '