سریالهای خاطره انگیز
سریالهای خاطره انگیز
1,128,934

سریالهای خاطره انگیز

1,128,934
دسته بندی

فرهنگ ، هنر و رسانه

شبکه
دسته بندی

فرهنگ ، هنر و رسانه

شبکه
خلاصه این برنامه

برنامه سریالهای خاطره انگیزبرنامه ایی 30 دقیقه ایی است که از سال 1389 به یاد آوری و بازنگری سریالهای دهه 60 و70 وسال اخیر سینمای ایران می پردازد این سریالها در اذهان مخاطب تلویزیون از جایگاه ویژه ای برخوردار است این برنامه از اواسط دهه نود فعالیت خود را آغاز نموده و توانسته تا کنون بیش از ده ها سریال قدیمی و خاطره انگیز را از دریچه دوربین برای مخاطب به تصویر کشد و خاطرات توام با پخش سریال را برای مردم یادآور، در اسن سالها برنامه سریالهای خاطره انگیز با استقبال بسیاری از سوی مخاطبان روبرو شد است ، گفتگوهای خاطره انگیز با عوامل برنامه ساز و بازیگران این آثار بخش ویژه ای است که مورد توجه تهیه کننده این برنامه بوده است و به خوبی به این بخش می پردازد و توانسته بار محتوایی وخاطره انگیزی این برنامه را بیشتر کند.

خلاصه این برنامه

بیشتر