نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
سیمای شهر
سیمای شهر

سیمای شهر

۲۸,۳۱۹
زبان
خلاصه این برنامه

برنامه سیمای شهر 150برنامه 80 دقیقه ایی با ساختار ترکیبی ساده است که به سفارش شهرداری اصفهان در اصفهان تهیه و از سیمای مرکز اصفهان پخش می گردد ، در این برنامه سعی شده است بیش از پیش به معرفی محلات اصفهان پرداخته شود چرا که رویکرد فعالیتهای شهرداری محله محور می باشد و در سیاستگذاریهای آن به تعامل بین شهرداری و شهروندانِ محلات پرداخته می شود . بر همین اساس سیمای شهر با معرفی امکاناتِ شهری هر محله و نیازهای آن و گزارش هایی که فعالیتهای اجتماعیِ مردم محله گرفته می شود به معرفی آن محله می پردازد که برای نمونه می توان به معرفی مساجد ، کتابخانه ها ، فرهنگسراها ، ورزشگاهها ، وجه تسمیه  محل ، معرفی پیشکسوتانِ محل و....نام برد