که لی خان
که لی خان
۹۶,۹۱۱

که لی خان

۹۶,۹۱۱
که لی خان
' ۱:۳۳
۹۵,۹۱۳
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

خلاصه این برنامه

مامه رحه فرد مبارز با ظلم خان، پس از مرگ همسرش به دلیل نرسیدن به موقع قابله، تصمیم می گیرد بلد کوهستان و راهنمای درماندگان در راه شود. موازی با قصه او، قصه دو دختر دانشجو به نام های رها و ترانه در زمان حال روایت می شود که برای انجام تحقیقی دانشجویی راهی کردستان شده اند ، اما در بهمن گرفتار می شوند و ...

که لی خان
۹۵,۹۱۳
۱:۳۳'
که لی خان
خلاصه این برنامه

بیشتر
۹۵,۹۱۳
۱:۳۳ '