که لی خان
که لی خان
120,807

که لی خان

120,807
که لی خان
' ۱:۳۳
120,707
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

خلاصه این برنامه

مامه رحه فرد مبارز با ظلم خان، پس از مرگ همسرش به دلیل نرسیدن به موقع قابله، تصمیم می گیرد بلد کوهستان و راهنمای درماندگان در راه شود. موازی با قصه او، قصه دو دختر دانشجو به نام های رها و ترانه در زمان حال روایت می شود که برای انجام تحقیقی دانشجویی راهی کردستان شده اند ، اما در بهمن گرفتار می شوند و ...

که لی خان
120,707
۱:۳۳'
که لی خان
خلاصه این برنامه

بیشتر
120,707
۱:۳۳ '