بازگشت به خانه
بازگشت به خانه
28,596

بازگشت به خانه

28,596
بازگشت به خانه
' ۱:۱۴
28,635
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

هلند

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

هلند

شبکه
خلاصه این برنامه

مایک پسر بچه بیماری است که به دلیل بیماری سرطان در بیمارستان به سر می برد. نتایج پیوند استخوان مایک مثبت می‌شود و پزشک مایک به او می گوید می تواند به خانه برود اما مادر مایک برای بردن مایک چند روزی تا خیر می کند و بیمارستان به سازمان حمایت از کوکان اطلاع می دهد. مادر مایک بیمار است و نمی تواند سر پرستی مایک را به عهده بگیرد. آنها سعی می کنند سرپرستی مایک را به یک خانواده دیگر بدهند ولی مایک که از این ماجرا خوشحال نیست کاری می کند که آن خانواده انصراف می دهند. مایک به بیمارستان بر می گردد تا خانواده جدیدی پیدا شود...

خلاصه این برنامه

بیشتر