بازگشت به خانه
بازگشت به خانه
۲۶,۰۸۲

بازگشت به خانه

۲۶,۰۸۲
بازگشت به خانه
' ۱:۱۴
۲۷,۱۶۸
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

هلند

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

هلند

شبکه
خلاصه این برنامه

مایک پسر بچه بیماری است که به دلیل بیماری سرطان در بیمارستان به سر می برد. نتایج پیوند استخوان مایک مثبت می‌شود و پزشک مایک به او می گوید می تواند به خانه برود اما مادر مایک برای بردن مایک چند روزی تا خیر می کند و بیمارستان به سازمان حمایت از کوکان اطلاع می دهد. مادر مایک بیمار است و نمی تواند سر پرستی مایک را به عهده بگیرد. آنها سعی می کنند سرپرستی مایک را به یک خانواده دیگر بدهند ولی مایک که از این ماجرا خوشحال نیست کاری می کند که آن خانواده انصراف می دهند. مایک به بیمارستان بر می گردد تا خانواده جدیدی پیدا شود...

بازگشت به خانه
۲۷,۱۶۸
۱:۱۴'
بازگشت به خانه
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۷,۱۶۸
۱:۱۴ '